หน้าหลักสินค้าติดต่อเราดาวน์โหลดแผนที่บริษัท

สินค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอแอนด์เอส(1992)ตั้งแต่ ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ประตูน้ำลิ้นเกต เช็ควาล์ว ฟุตวาล์ว สเตรนเนอร์ อุปกรณ์ข้อต่อประปา

หัวดับเพลิง สามทาง ท่อโค้ง ท่อสั้น ท่อลด ยีโบลท์ เหล็กรัดท่อ สำหรับ ท่อพีวีซี ท่อปูน ท่อเหล็๋กเหนียว มีแบบต่างๆให้เลือกใช้ตามต้องการ

อุปกรณ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในงานต่างๆของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน เขื่อน

การนิคมอุตสาหกรรม โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และในงานอุตสาหรรมทั่วไป

สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ ท่านสามารถสอบถามโดยการกรอกรายละเอียดในหน้าติดต่อเราหรือติดต่อโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์

ที่ระบุไว้

 

Our products  includes  gate valves, butterfly valves, air release valves , check valves , foot valves ,t-strainers, cast iron pipe fittings and many other

made to orders.

Below  is a list of our products . In order to see the specifications and details of each one , please go the downloads page in this website. If more details

needed, please contact us at your convenience.

 

That several of the latest Louis Vuitton handbags 2015 debut, design, add a bit rolex replica more flavor and elegant woman, lozenge, EPI water ripples,while metal moiety there are bronze, polished copper and brass to choose from. Tables and coffee tables replica watches facing the mixing glass and mirrors to give an elegant charm. Empreinte distinctive embossing and other breitling replica classic elements, beautiful lines, bright metal trim combined with exquisite hand performance, to bring you more stylish and beautiful experience.

ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา (Gate Valve) ตามมาตรฐานมอก.256-2540

ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา (Air Release Valve) ตามมาตรฐานมอก.1368-2539

ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ตามมาตรฐานมอก. 382-2524

ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve) ตามมาตรฐานมอก. 383-2524

อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน(Pipe Fittings)ตามมาตรฐานมอก. 918-2535

ฟุตวาล์ว ( Foot Valve)

สินค้าตามสั่งของลูกค้า (Made to Orders)