หน้าหลักสินค้าติดต่อเราดาวน์โหลดแผนที่บริษัท

สินค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอแอนด์เอส(1992)ตั้งแต่ ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ประตูน้ำลิ้นเกต เช็ควาล์ว ฟุตวาล์ว สเตรนเนอร์ อุปกรณ์ข้อต่อประปา

หัวดับเพลิง สามทาง ท่อโค้ง ท่อสั้น ท่อลด ยีโบลท์ เหล็กรัดท่อ สำหรับ ท่อพีวีซี ท่อปูน ท่อเหล็๋กเหนียว มีแบบต่างๆให้เลือกใช้ตามต้องการ

อุปกรณ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในงานต่างๆของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน เขื่อน

การนิคมอุตสาหกรรม โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และในงานอุตสาหรรมทั่วไป

สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ ท่านสามารถสอบถามโดยการกรอกรายละเอียดในหน้าติดต่อเราหรือติดต่อโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์

ที่ระบุไว้

 

Our products  includes  gate valves, butterfly valves, air release valves , check valves , foot valves ,t-strainers, cast iron pipe fittings and many other

made to orders.

Below  is a list of our products . In order to see the specifications and details of each one , please go the downloads page in this website. If more details

needed, please contact us at your convenience.

 

ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา (Gate Valve) ตามมาตรฐานมอก.256-2540

ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา (Air Release Valve) ตามมาตรฐานมอก.1368-2539

ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ตามมาตรฐานมอก. 382-2524

ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve) ตามมาตรฐานมอก. 383-2524

อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน(Pipe Fittings)ตามมาตรฐานมอก. 918-2535

ฟุตวาล์ว ( Foot Valve)

สินค้าตามสั่งของลูกค้า (Made to Orders)